14 Σεπ 2012

Έκθεση της ΕΕ για το μορφωτικό επίπεδο των χωρών της ΈνωσηςΈκθεση της Επιτροπής καλεί τις χώρες της ΕΕ να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη μείωση των ανισοτήτων, σε ότι άφορα το μορφωτικό επίπεδο στις διαφορές παροχές της ένωσης.Η έκθεση δείχνει ότι οι περιφέρειες με το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων με σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (με πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα master’s ή ισοδύναμο) βρίσκονται, ως επί το πλείστον, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Βόρεια Ισπανία και την Κύπρο.

Οι περιφέρειες με τα χαμηλότερα ποσοστά πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται στην Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Τσεχία.

Στην έκθεση τονίζονται επίσης σημαντικές περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά τη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση.

Να σημειώσουμε ότι δεν γίνεται ειδική αναφορά στην Ελλάδα, αλλά θα πει κανείς από πτυχία καλά πάμε, από δουλειές τι γίνετε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε ΕΔΩ ελεύθερα την γνώμη σου