23 Ιουλ 2014

Ο Σταύρος Κοντονής Α Αντιπρόεδρος της βουλής με αντικείμενο το ΕΔΔΑ

Ο βουλευτής Ζακύνθου κ. Σταύρος Κοντονής ανέλαβε το αξίωμα του Α’ Αντιπροέδρου της Επιτροπής της Βουλής.
Αντικείμενο του κ. Κοντονή θα είναι η παρακολούθηση των αποφάσεων του «Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» (Ε.Δ.Δ.Α.) και ιδίως αυτών που αφορούν την χώρα μας


Το  έργο της Επιτροπής συνίσταται στη παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις σε υποθέσεις στις οποίες διάδικο μέρος είναι η Ελληνική Δημοκρατία.
Το αντικείμενο όμως της Επιτροπής διατυπώνεται με ευρύτητα, ώστε η Επιτροπή να έχει την ευχέρεια να εξετάζει γενικότερα την εφαρμογή από τη χώρα μας της νομολογίας του Δικαστηρίου.


Η Επιτροπή μπορεί να συντάσσει ειδικότερες εκθέσεις, οι οποίες διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της Βουλής στους κατά περίπτωση αρμόδιους Υπουργούς και φορείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε ΕΔΩ ελεύθερα την γνώμη σου