17 Ιουλ 2014

Νέα καταδίκη της Ελλάδος για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου – Η χελώνα αντεπιτίθεται

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για την ανεξέλεγκτη λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) εντός του εθνικού θαλάσσιου πάρκου της Ζακύνθου, κρίνοντας ότι τα σκουπίδια βλάπτουν τον οικότοπο της χελώνας Caretta-Caretta.


Όπως επισημαίνει το Δικαστήριο η νομοθεσία της Ένωσης υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, ώστε η διαχείριση των αποβλήτων να πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον.

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται, επίσης, να απαγορεύουν την εγκατάλειψη, την απόρριψη ή την ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων. Εξάλλου, η χορήγηση άδειας λειτουργίας ΧΥΤΑ εξαρτάται από τη συνδρομή ορισμένων προϋποθέσεων, ενώ οι επιπτώσεις έργων που ενδέχεται να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό έναν τόπο πρέπει να εκτιμώνται δεόντως λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης των οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Επισημαίνει, επίσης, ότι το εθνικό θαλάσσιο πάρκο της Ζακύνθου έχει συμπεριληφθεί από το 2006 στις «περιοχές Natura 2000» λόγω της παρουσίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta-Caretta. Ωστόσο, τα περιβαλλοντικά προβλήματα, που προκαλεί από το 1999 η λειτουργία ΧΥΤΑ εντός του πάρκου, έχουν σοβαρές επιπτώσεις στον φυσικό οικότοπο του συγκεκριμένου είδους χελώνας.

Με αυτή την απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει ότι, διατηρώντας σε λειτουργία στη Ζάκυνθο έναν δυσλειτουργικό και κορεσμένο χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων, ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ε.Ε., η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία για τα απόβλητα και την οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων.

Εξάλλου, επισημαίνει, έχοντας ανανεώσει την άδεια λειτουργίας του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ένωση, η Ελλάδα παρέβη και τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είχε καταδικαστεί και το 2002 για την αποτυχία της να προστατέψει αποτελεσματικά τις χελώνες στη Ζάκυνθο. Παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα χρονολογείται από το 1999 η κυβέρνηση δεν έχει λάβει ακόμα τα μέτρα που απαιτεί η νομοθεσία.

Η καυτή πατάτα τώρα θα περάσει στα χέρια της νέας δημοτικής αρχής, και ο Παύλος Κολοκοτσάς έχει έναν μεγάλο πονοκέφαλο από το δύσκολο παζλ που έχει στα χέρια του, ενώ ο απερχόμενος δήμαρχος Στέλιος Μποζίκης, μάλλον αισθάνεται δικαιωμένος με την επιλογή του Λίβα, που η τότε αντιπολίτευση επέκρινε με δριμύτητα.

Καλή τύχη κύριε Κολοκοτσά. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε ΕΔΩ ελεύθερα την γνώμη σου